La recuperació de pomes antigues a la Vall d’Arbúcies

| Novetats | 0 | */?>

El pomari de l'Emili

A la primera meitat segle XX la Vall d’Arbúcies era una gran productora de pomes. Avui moltes de les varietats perdudes s’estan intentant recuperar.

La poma és un fruit molt complet a nivell nutricional, i al mon n’existeixen unes 7.500 varietats. A la primera meitat segle XX La Vall d’Arbúcies era una gran productora de pomes, ja al 1790 es té constància escrita dels pomarers de la Finca Casal El Soler de Montsoliu (Arbúcies), però amb l’arribada de pomes de fora van anar desapareixent les varietats autòctones d’aquesta zona.

Des del 2012 a la Vall d’Arbúcies hi ha un projecte molt interessant de recuperació de varietats antigues de poma que es consideraven pràcticament perdudes. L’Emili Soms es al capdavant d’aquesta iniciativa, que va iniciar al jubilar-se, i actualment ja té catalogades 42 varietats d’aquesta fruita i s’ha convertit en una de les figures més significatives en el món de les pomes.

Algunes de les varietats recuperades són la Poma quadres, una poma molt dura i una de les ultimes a recollir,  l’Agra negra, espècie pràcticament perduda, amb un punt àcid; la Carabruta àcida, anomenada també pela de patata pel seu aspecte, àcida i de la família de les reinetes o El Morro de Vedell, més dolça.